O wilgoci

Jedną z przyczyn destrukcyjnego działania wilgoci w budynkach, jest brak izolacji poziomej lub jej niesprawność. Zjawisko kapilarnego podciągania wody powoduje stopniowy wzrost wilgoci co sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni.
Występowanie tych czynników powoduje daleko idące zniszczenia budowli, utrudniające utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym. Grzyby i pleśnie stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi przebywających w zawilgoconych pomieszczeniach. Przyczyniają się do licznych chorób  układu oddechowego, chorób nowotworowych, reumatyzmu czy alergii.
Podwyższony stopień zawilgocenia ścian pogarsza izolacyjność termiczną, co przekłada się na wzrost kosztów ogrzewania pomieszczeń.  
W każdym przypadku, planowanego remontu, należy w pierwszej kolejności zadbać o wyeliminowanie przyczyn zawilgocenia ścian. Suche ściany gwarantują trwałość prac wykończeniowych, pozwalają na oszczędności energetyczne oraz poprawiają klimat wewnątrz pomieszczeń.
Suchy dom, to ciepły i zdrowy dom. Zadbajmy oto razem dla zadowolenia z wydanych pieniędzy.

Załączone zdjęcia obrazują negatywne skutki panoszącej się wilgoci:

OBIEKTY

 
 
 
 
 


SKUTKI
 
 
 


WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ
 
 
 
 


WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ